Stovykloms maža kaina galioja tik iki gegužės 15 dienos